Projekt

WagH

WagH

Windows aplikacija za obračun autorskih honorara i drugog dohotka za tržište Hrvatske.

Klijenti : Grad Rovinj, Medicinski fakultet u Rijeci,...

Godina :  2011-2020

Tehnologije :  PowerBuilder & PostgreSQL

Korisnici aplikacije

O.Š. Bernardo Benussi
Pučko otvoreno učilište Rovinj-Rovigno
Neven
Naridola
SSŠ Eugen Kumičić
Savez sportova Rovinj
Centro di ricerche storiche Rovigno
Muzej Grada Rovinja